Select Page

udahni sigurnost | pokreni CAREOLL

Softversko rješenje namijenjeno radu zdravstvenih ordinacija

Evidencija pacijenata i uređaja

Omogućava elektronsku evidenciju svih pacijenata po broju kartona. Jednostavna evidencija uređaja uz mogućnost definisanja podržanih procedura koje uređaj može da sporovodi kao i rasporeda rada uređaja.
Z

Zakazivanje pregleda

Zakazivanje pregleda za pacijenta na brz i efikasan način uz ispovremeni pregled istorije dosadašnjih posjeta pacijenta.

Zakazivanje i sprovođenje procedura i terapija

Lako zakazivanje procedura i terapija za pacijenta po lokacijama i uređajima zdravstvene ordinacije.

Vođenje evidencije zaposlenih i rasporeda rada

Evidentiranje i praćenje prisustva zaposlenih uz mogućnost definisanje rasporeda rada zaposlenih.
i

Unos i štampa nalaza i mišljenja ljekara

Omogućava unos nalaza i mišljenja ljekara u elektronskom obliku i njihovu štampu.
h

Unos i štampa otpusnih pisama

Omogućava unos otpusnih pisama u elektronskom obliku za slučaj hospitalizovanog pacijenta te njihovu štampu.

Izdavanje računa

Izdavanje fiskalnog računa za realizovane procedure i tretmane.

Generisanje izvještaja

Brz pristup velikom skupu izvještaja za sve poslovne procese i pregled različitih statistika.
CAREOLL BRINE O SVAKODNEVNOM POSLOVANJU ZDRAVSTVENIH ORDINACIJA

Povjerenje koja raste zajedno sa poslovanjem

  • jednostvan i siguran process pružanja medicinskih usluga
  • građenje baze lojalnih korisnika zdravstvene ordinacije kroz brzinu i preciznost isporučenih informacija
  • ostvarivanje dugoročne poslovne prednosti
  • dostupnost na svim uređajima, na bilo kojem mjestu