EMR i EHR – od čeka su to skraćenice i šta to zapravo znači?

Kada govorimo o medicinskim informacionim sistima često se pominju termini EMR i EHR. Od čega su to skraćenice i šta to zapravo znači? EMR (Electronic Medical Record) – predstavljaju digitlne zapise medicinske dokumentacije koja se vodi u ordinacijama i...

Digitalna transformacija u medicini 2.0

„Način na koji IT pokušava doprinijeti efikasnijem liječenju pacijenata, prevenciji pojedinih bolesti i daljem razvoju medicine.“ Prvobitna digitalna transformacija u medicine podrazumjevala je prevođenje medicinskih dokumenata u digitalni oblik na način da su...