Blog

Blog

Digitalna transformacija u medicini 2.0

„Način na koji IT pokušava doprinijeti efikasnijem liječenju pacijenata, prevenciji pojedinih bolesti i daljem razvoju medicine.“ Prvobitna digitalna transformacija u medicine podrazumjevala je prevođenje medicinskih dokumenata u digitalni oblik na način da su...

Zdravo svijete!

Svjedoci smo uspostavljanja novih načina obavljanja medicinske prakse koja se sve više kreće ka elektronskim zapisima vođenja pacijenata. Uvažavajući visok stepen primjene IT-a u medicini i naše decenijsko iskustvo u proizvodnji softverskih rješenja namijenjenih...

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial