Blog

Blog

CAREOLL Practice u endokrinologiji

CAREOLL Practice u endokrinologiji

Implementacija platfore CAREOLL u svakodnevno poslovanje zdravstvene ustanove je inovativan poduhvat koji uz pravilno planiranje i primjenu može donijeti mnogo prednosti uključujući veću produktivnost, bolju organizaciju i konkuretnost na tržištu.

CAREOLL Practice u oftalmologiji

CAREOLL Practice u oftalmologiji

Proizvod CAREOLL Practice je napravljen da se prilagodi specifičnim potrebama oftamoloških ordinacija kao integrisano rješenje koje pruža potpunu kontrolu, sistematizaciju procesa i povećanje produktivnosti. Na raspolaganju je zakazivanje posjete prema kreiranom planu rada ljekara, elektronsko vođenje protokola posjeta pacijenata, elektronski zdravstveni karton i kreiranje računa na osnovu evidentiranih usluga, propisanih oftalmoloških pomagala, zakazanih terapija i sl.

CAREOLL Practice u pedijatriji

CAREOLL Practice u pedijatriji

Platforma CAREOLL je softversko rješenje namijenjeno zdravstvenim ustanovama. CAREOLL predstavlja jednostavnu i brzu pomoć koja će u potpunosti zamijeniti ručnu evidenciju pacijenata i pregleda.

CAREOLL Practice u ginekologiji

CAREOLL Practice u ginekologiji

Osim što digitalizuje, ubrzava i pojednostavljuje proces rada, zdravstveni softver nudi funkcionalnosti koji se odnose na brže pisanje nalaza i mišljenja u ginekološkim zdravstvenim ustanovama. Moguće je kreirati posebne šablone, npr. za “Redovnu godišnju kontrolu”, “Pregled za utvrđivanje trudnoće”, “Pregled u trudnoći” itd., te na početku pregleda odabrati konkretan šablon.

CAREOLL Practice u dermatologiji

CAREOLL Practice u dermatologiji

CAREOLL je multifunkcionalna platforma za digitalno vođenje medicinske dokumentacije u zdravstvenim ustanovama. Korištenje medicinskog softvera značajno ubrzava radne procese. Proizvod CAREOLL Practice prilagođava se svim specifičnostima rada u specijalističkim ordinacijama dermatologije.

CAREOLL platforma sertifikovana za IZIS

CAREOLL platforma sertifikovana za IZIS

Sredinom jula 2022 zvanično smo prošli proces sertifikacije. Na ovaj način omogućena je razmjena podataka i medicinske dokumentacije elektronskim putem između različitih zdravstvenih ustanova.

CAREOLL u poliklinikama

CAREOLL u poliklinikama

CAREOLL je multifunkcionalna platforma za digitalno vođenje medicinske dokumentacije u zdravstvenim ustanovama. Proizvod CAREOLL Policlinic je napravljen da se prilagodi specifičnim potrebama ustanove kao integrisano rješenje koje pruža potpunu kontrolu, sistematizaciju procesa i povećanje produktivnosti.

CAREOLL u specijalističkim ordinacijama

CAREOLL u specijalističkim ordinacijama

Proizvod CAREOLL Practice je napravljen da se prilagodi specifičnim potrebama ustanova kao integrisano rješenje koje pruža potpunu kontrolu, sistematizaciju procesa i povećanje produktivnosti. Multifunkcionalna platforma CAREOLL je kreirana u skladu sa tehničkim preduslovima za integraciju sa IZIS-om. Imajući u vidu specifičnosti rada u svakoj od specijalističkih ordinacija, proizvod CAREOLL Practice se prilagođava svakoj od njih. Proizvod se može koristiti jednako u ginekološkoj ordinaciji, pedijatrijskoj, oftalmološkoj, endokrinološkoj, kardiološkoj, dermatološkoj itd.