Blog

Blog

Međunarodna klasifikacija bolesti

Međunarodna klasifikacija bolesti

MKB-10 (International Classification of Diseases) je statistička klasifikacija bolesti i drugih zdravstvenih problema. Klasifikacija bolesti može se definisati kao sistem kategorija koje se dodjeljuju određenim bolestima prema utvrđenim kriterijima. Mogući su mnogi načini klasifikacije.

Zdravo svijete!

Zdravo svijete!

Svjedoci smo uspostavljanja novih načina obavljanja medicinske prakse koja se sve više kreće ka elektronskim zapisima vođenja pacijenata....