Izdanje za laboratorije

Izdanje namjenjeno podršci radu laboratorija. Treba da omogući digitalizovanje vođenja dokumentacije za laboratorijske analize te unos i dostavu rezultata. Pored osnovnih poslovnih procesa, predviđena je podrška i za upravljačke i prodajne aktivnosti.

Dostupno tokom 2019. godine.

CAREOLL Lab

BASIC

Turističko-banjski kompleksi koji u svojoj ponudi imaju ljekarske preglede i svoje usluge zasnivaju na terapijskim procedurama.

CAREOLL Lab

STANDARD

Turističko-banjski kompleksi koji u svojoj ponudi imaju ljekarske preglede i svoje usluge zasnivaju na terapijskim procedurama.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial