Izdanje za biohemijske, mikrobiološke, patohistološke i genetičke laboratorije

CAREOLL Lab omogućava praćenje svih koraka od upisa u protokol posjeta zahtjevanih analiza, kreiranje i izdavanje računa, uzimanja uzoraka, trijaže (primarne/sekundarne), preanalitičke obrade, kreiranje naloga za laboratoriju, kreiranje naloga za transport u druge laboratorije, komunikacija sa laboratorijskim uređajim putem HL7 i ASTM protokola, unosa rezultata, verifikacije, potpisivanja i na kraju izdavanja rezultata pacijentima (štampanih i putem email-a).

Podržavajući povezivanje različitih uređaja u sistem (računara/laptopova, ekrana osjetljivih na dodir, tableta, mobilnih telefona, bar štampača i bar kod čitača), ovaj medicinski softver u potpunosti omogućava lakši i brži pristup svim informacijama na datim mjestima u okviru poslovnog procesa.

Jednostavno rečeno, CAREOLL Lab u potpunosti digitalizuje poslovne procese u vašoj laboratoriji i maksimalno smanjuje potrebu za štampanjem dokumenata.

Kroz povezanost sa laboratorijskim uređajima (analizatorima) CAREOLL Lab utiče na preciznost obrade uzoraka što ubrzava proces zaključivanja usluga.

Zahvaljujući visokoj strukturiranosti podataka, sistem omogućuje različite kontrole prilikom verifikacije rezultata:

Z

automatski odabir referentnih vrijednosti na osnovu pola, starosti, metode analize, tipa uređaja i sl.

Z

poređenje sa prethodnim analizama za istog pacijenta

Z

automatsko računanje osnovnog delta čeka

Kako bi se ostvarila potpuna kontrola, softver omogućava praćenje kretanja uzorka kroz laboratoriju, računanje TAT vremena za svaku analizu sa informisanjem korisnika o isteku roka.

U slučaju da u okviru vaših laboratorija imate punktove, sistem vam automatski nudi kreiranje naloga za transport uzoraka, prenos podataka iz punkta u centralnu laboratoriju, te automatsko vraćanje rezultata uz kompletan uvid kretanja uzorka.

Kako bi ostvarili što bolje rezultate poslovanja, sistem vam omogućava kreiranje programa lojalnosti za pacijente, sklapanja partnerskih ugovora sa drugim zdravstvenim institucijama, periodično fakturisanje po ugovorima, definisanje akcija na pojedine analize u određenom periodu.

Detaljan uvid u performanse poslovanja omogućavaju vam raznovrsni izvještaji, finansijski i laboratorijski.

Kao i svaki moderan sistem, veliki akcent je stavljen na sigurnost podataka, tako da se svakom korisniku definišu prava pristupa podacima.

Dostupna je i evidencija istorija svih izmjena podataka.

;

CAREOLL Lab paketi

U okviru edicije Lab korisnicima su dostupna dva paketa, Basic i Standard.

NAPOMENA: Ukoliko se radi o ordinaciji koja zapošljava jednog doktora i više od dvije medicinske sestre vršimo dodatnu naplatu za medicinsku sestru po cijeni od 9,99 KM, a za dodatni tim 29,99.

NAPOMENA: Ukoliko se radi o ordinaciji koja zapošljava jednog doktora i više od dvije medicinske sestre vršimo dodatnu naplatu za medicinsku sestru po cijeni od 19,99 KM, a za dodatni tim 69,99 KM.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial