Izdanje za ambulantne i specijalističke zdravstvene ustanove

Opšte, pedijatrijske, ginekološke, internističke,.. zdravstvene ustanove koje ne posluju za Fondom zdravstvenog osiguranja.

Imajući u vidu specifičnosti rada u svakoj od specijalističkih ordinacija, rješenje CAREOLL Practice se prilagođava svakoj od njih.

Vođenje evidencije o opštim podacima svake od ustanova, početni je korak i osnov za rad. Pružena je mogućnost unosa podataka o lokacijama, timovima, uređajima i procedurama koje se obavljaju u ustanovi, kao i o zaposlenim zdravstenim radnicima.

Omogućena je izrada fleksibilnih rasporeda rada koji služe kao podloga za zakazivanje pregleda i procedura.

CAREOLL Practice pruža mogućnost kreiranja  baze pacijenata i vođenja evidencije o izvršenim pregledima i/ili procedurama. Za svakog pacijenta moguće je u svakom trenutku dobiti  pregled njegovog zdravstvenog kartona, istorijata  pregleda, nalaza i naplaćene račune.

Na intuitivan i lak način omogućen je unos  i  štampa nalaza i mišljenja ljekara. Podaci su struktuirani, što omogućava lakše praćenje i izvještavanje po pojedinim elementima nalaza.

Osim osnovnih podataka vezanih za prve i kontrolne preglede pacijenata, CAREOLL Practice podržava i ostale segmente rada ustanove, kao što su unos cjenovnika usluga i izrada računa (A4 i fiskalnih)

Na raspolaganju je širok spektar izvještaja sa dinamičkim parametrima koje korisnik aplikcije može sam da podešava prema svojim potrebama.

CAREOLL Practice je kreiran kao višekorisnički sistem i pruža mogućnost da se svakom korisniku odrede posebna prava pristupa.

CAREOLL Practice Whitepaper

Neki lorem ipsum tekst o Whitepaper-u. Neki lorem ipsum tekst o Whitepaper-u. Neki lorem ipsum tekst o Whitepaper-u. Neki lorem ipsum tekst o Whitepaper-u.

U okviru edicije Practice korisnicima su dostupna dva paketa, Basic i Standard.

CAREOLL Practice

BASIC

Basic paket namijenjen je organizacijima koje žele automatizovati operativne aktivnosti i čiji način funkcionisanja zahtijeva minimalni set funkcionalnosti.

CAREOLL Practice

STANDARD

Organizacije koje žele potpunu kontrolu nad svojim poslovanjem odlučiće se za preporučeni Standard paket. Standard paket omogućava zdravstvenim radnicima pružanje kvalitetnije zdravstvene njege, a pacijentima kvalitetnije liječenje, kroz transformisanje medicinskih procesa u zdravstvenim ustanovama i ordinacijama.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial