Izdanje za banjska lječilišta sa terapijskim procedurama

Turističko-banjski kompleksi koji u svojoj ponudi imaju ljekarske preglede i svoje usluge zasnivaju na terapijskim procedurama.

CAREOLL Spa je prilagođen tako da prati i u potpunosti podržava sve specifičnosti rada banjskog lječilišta. Podržan je prijem i obrada ambulantnih i ležećih (stacionarnih) pacijenata.

Pored opštih podataka o lječilištu i zaposlenim zdravstvenim radnicima, omogućen je unos svih lokacija, timova, uređaja i procedura koje se mogu u njemu obavljati.

Dolazak pacijenta u ustanovu, prati detaljna informacija o njegovim ranijim posjetama tj. uvid u zdravstveni karton i pregled prethodnih nalaza i obavljenih terapija. Ovim je olakšan rad ljekara i prestaje potreba da pacijenti nose sa sobom ranije nalaze u papirnom obliku.

Na intuitivan i lak način omogućen je unos  i  štampa nalaza i mišljenja ljekara sa propisanim terapijskim procedurama i lijekovima. Podaci su struktuirani, što omogućava lakše praćenje i izvještavanje po pojedinim elementima nalaza.

Zakazivanje propisanih terapija se radi na osnovu nalaza i unijetih rasporeda rada, čime se sprečavaju greške preklapanja termina ili dupliranja pacijenata. Svaki pacijent dobija odštampan raspored terapija tako da uvijek kod sebe ima informaciju o terminima kada je na kojoj terapiji.

Terapeuti, kao bitna karika u procesu rada sa pacijentom, imaju mogućnost da u toku terapije upišu informacije koje su od značaja za tok liječenja.

Ljekar je u mogućnosti da prati napredak svakog pacijenta i da kroz kontrolne preglede koriguje propisane procedure i/ili lijekove.

Izradom otpusnog pisma zaokružuje se boravak u lječilištu i omogućeno je da se pacijentu odštampa dokument sa tokom liječenja.

Osim osnovnih podataka vezanih za prve i kontrolne preglede pacijenata, CAREOLL Spa podržava i ostale segmente rada liječilišta, kao što su unos cjenovnika usluga i izradu računa (A4 i fiskalnih)

Na raspolaganju je širok spektar izvještaja sa dinamičkim parametrima koje korisnik aplikcije sam može da podešava prema svojim potrebama.

CAREOLL Spa je kreiran kao višekorisnički sistem i pruža mogućnost da se svakom korisniku odrede posebna prava pristupa.

CAREOLL Spa

BASIC

Turističko-banjski kompleksi koji u svojoj ponudi imaju ljekarske preglede i svoje usluge zasnivaju na terapijskim procedurama.

CAREOLL Spa

STANDARD

Turističko-banjski kompleksi koji u svojoj ponudi imaju ljekarske preglede i svoje usluge zasnivaju na terapijskim procedurama.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial