Međunarodna klasifikacija bolesti

Međunarodna klasifikacija bolesti

MKB-10 (International Classification of Diseases) je statistička klasifikacija bolesti i drugih zdravstvenih problema. Klasifikacija bolesti može se definisati kao sistem kategorija koje se dodjeljuju određenim bolestima prema utvrđenim kriterijima. Mogući su mnogi...

EMR i EHR – od čeka su to skraćenice i šta to zapravo znači?

Kada govorimo o medicinskim informacionim sistima često se pominju termini EMR i EHR. Od čega su to skraćenice i šta to zapravo znači? EMR (Electronic Medical Record) – predstavljaju digitlne zapise medicinske dokumentacije koja se vodi u ordinacijama i...

Digitalna transformacija u medicini 2.0

„Način na koji IT pokušava doprinijeti efikasnijem liječenju pacijenata, prevenciji pojedinih bolesti i daljem razvoju medicine.“ Prvobitna digitalna transformacija u medicine podrazumjevala je prevođenje medicinskih dokumenata u digitalni oblik na način da su...
Zdravo svijete!

Zdravo svijete!

Svjedoci smo uspostavljanja novih načina obavljanja medicinske prakse koja se sve više kreće ka elektronskim zapisima vođenja pacijenata. Uvažavajući visok stepen primjene IT-a u medicini i naše decenijsko iskustvo u proizvodnji softverskih rješenja namijenjenih...