Edition for laboratories

Izdanje namjenjeno podršci radu laboratorija. Treba da omogući digitalizovanje vođenja dokumentacije za laboratorijske analize te unos i dostavu rezultata. Pored osnovnih poslovnih procesa, predviđena je podrška i za upravljačke i prodajne aktivnosti.

Dostupno tokom 2019. godine.

Pored opštih podataka o lječilištu i zaposlenim zdravstvenim radnicima, omogućen je unos svih lokacija, timova, uređaja i procedura koje se mogu u njemu obavljati.

Dolazak pacijenta u ustanovu, prati detaljna informacija o njegovim ranijim posjetama tj. uvid u zdravstveni karton i pregled prethodnih nalaza i obavljenih terapija. Ovim je olakšan rad ljekara i prestaje potreba da pacijenti nose sa sobom ranije nalaze u papirnom obliku.

;

CAREOLL Lab packages

U okviru edicije Lab korisnicima su dostupna dva paketa, Basic i Standard.

NAPOMENA: Ukoliko se radi o ordinaciji koja zapošljava jednog doktora i više od dvije medicinske sestre vršimo dodatnu naplatu za medicinsku sestru po cijeni od 9,99 KM, a za dodatni tim 29,99.

NAPOMENA: Ukoliko se radi o ordinaciji koja zapošljava jednog doktora i više od dvije medicinske sestre vršimo dodatnu naplatu za medicinsku sestru po cijeni od 19,99 KM, a za dodatni tim 69,99 KM.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial